Produkt został dodany do koszyka.

Opcje

Menu

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie firma:

PHU Interwit
ul. Wyzwolenia 6B, 41-103 Siemianowice Śląskie
Polska
NIP: 222-068-27-58
REGON: 277935397
tel. 881-386-881
email: kontakt@wisussport.pl


 

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także po wyrażeniu uprzedniej zgody – w celach marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO.

 

Dobrowolność podania Danych Osobowych

Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 4 poniżej, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 4 poniżej.

 

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, my firma PHU Interwit stosujemy Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom i współpracujących podmiotów z firmą PHU Interwit Adam Witas w ramach ich zwykłych obowiązków. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług - np. przekazujemy dane do serwisu PayU w celu zakończenia procesu płatności za zamówienie, jeśli wybrałeś taką metodę płatności, przekazujemy dane do firm kurierskich, aby móc zrealizować dostawę zamówienia; do dystrybutorów sprzętu np. w przypadku reklamacji lub wysyłki z magazynu producenta itp.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza naszej firmy.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzamy:

Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

1) w celu zakończenia procesu finalizacji składania zamówienia w sklepie www.wisussport.pl, przesyłania Ci informacji o statusie przesyłki, kontaktowania się w razie jakichkolwiek problemów z dostawą, jak również w celu realizacji zwrotów i reklamacji, zgłoszeń gwarancyjnych oraz w celu windykacji należności

2) w celach marketingowych, jeśli podczas procesu składania zamówienia lub w innym formularzu na naszej stronie zapisałeś się do naszego newslettera

3) w celu kontaktu, jeśli pozostawiłeś swoje dane w formularzu z prośbą o kontakt lub podałeś błędne dane służące do skutecznej realizacji zamówienia

4) w celach dopasowania naszej oferty do Twoich upodobań na podstawie historii Twoich zakupów, wizyt na poszczególnych stronach w witrynie, kliknięć w linki na stronie WWW oraz - jeśli jesteś subskrybentem naszego newslettera - w linki w wiadomościach wysłanych do Ciebie.

 

Jakie Twoje dane osobowe wykorzystujemy?

1. Do zrobienia zakupów w naszym sklepie potrzebujemy Twoje: imię, nazwisko, dane do wysyłki, telefon, adres elektroniczny, a jeśli chcesz otrzymać fakturę również nazwę firmy i NIP. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez nich nie jesteśmy w stanie sfinalizować Twojego zamówienia.

2. Do przesyłania naszego newslettera potrzebujemy Twój adres email. Prosimy również o podanie imienia, abyśmy mogli się do Ciebie zwracać po imieniu, ale nie jest to pole obowiązkowe.

3.  W celu dopasowania naszej oferty do Twoich upodobań wykorzystujemy dane z plików cookies - np. sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy oraz historię zakupów.

Twoje dane NIE SĄ przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Dla przykładu: jeśli zapisałeś się na newsletter, możesz w każdej chwili się z niego wycofać klikając link dezaktywacyjny, jeśli założyłeś konto w naszym sklepie - możesz zażądać od nas jego usunięcia. 

 

Jakie masz prawa?

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego podmiotu świadczącego podobne usługi. 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • - w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  • - w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez PHU Interwit; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

  • - w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  • - w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

Skontaktuj się z nami mailowo: kontakt@wisussport.pl

Takie dane jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, numer telefonu i adres e-mail oraz nazwę firmy i nr NIP możesz też poprawić samodzielnie w ustawieniach konta sklepu.

Wypisać się z newslettera możesz też klikając link „Wypisz się” znajdujący się na dole każdej wysłanej do Ciebie przez nas wiadomości.

 

Prawo do zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


 

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

 

W zakresie poufności danych osobowych wszystkie wewnętrzne procedury sklepu są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.